Historik

Box barnträdgård drivs av Garantiföreningen för Box barnträdgård r.f. som grundades 14 juni 1988 hemma hos familjen Kaiser i Box, Sibbo. De grundande medlemmarna var Solveig Kaiser, Marina Lindholm, Marika Railila och Carita Sundström. De ivriga pionjärerna skickade iväg långa rader av ansökningar om donationer till Barnträdgården.
Torsdagen den 15 september 1988 inleddes verksamheten med Lekis på måndag, onsdag och fredag eftermiddagar, därför kallas Box barnträdgård ännu 30 år senare för Box lekis.

Året efter inleddes förskoleverksamhet torsdag eftermiddagar. Verksamheten drevs på eftermiddag eftersom skolan verkade i samma utrymme och gav inte plats för utevistelse före det att skolbarnen gått hem på eftermiddagen. Detta ändrades ett år senare eftersom skolan flyttades till den nya skolan, det vill säga nuvarande Boxby skola. Då ändrades också lekisverksamheten till att hållas på förmiddagen. Förskolan börjades två dagar i veckan, tisdag och torsdag och därmed drevs i Lekis en fem dagars verksamhet.

År 2000 inleddes köpserviceavtal med Sibbo kommun och då också avgiftsfri förskola 19 h i veckan. Eftis har också drivits på lekis, men avslutades efter ett antal år.

Heldagsvård för 3-5 åringar börjades 2004. Efter det har lekis fungerat som en trygg dagvårdsplats för barnen i Box och närmiljön.

1.8.2018 övergår Box barnträdgård till att bli ett privat daghem med avtal som servicesedelproducent för Sibbo kommun.

Pengar är inte allt, men det är en realitet för att verksamheten skall löpa. Därför har det i alla års tider samlats in pengar för att bidra det lilla extra för barnen på Box barnträdgård. Det har skett på en massa olika sätt genom tiderna. Vi har haft försäljning på marknader, ordnat barnfester och påskbasarer på lekis gård. Ett stort tack till alla som bidragit till att Box barnträdgårds verksamhet har kunnat fortsätta i alla dessa år.