Välkommen till Box Barnträdgårds hemsidor!

Verksamhet

Box barnträdgård (också kallat Box Lekis) är ett familjärt daghem i naturmiljö i Box, Sibbo.
Vi erbjuder heldags dagvård för barn i åldern 2-5 år.

Dagvårdsavgiften är 30€ högre per månad än den kommunala Sibbo kommuns dagvårdsavgifter.

Ansök om plats eller ta kontakt
050 567 5605
boxlekis@gmail.com

 

Välkomna till Box barnträdgård!

Historik

Box barnträdgård har fungerat sedan 1988 och började då som lekverksamhet, därför kallas det ännu i denna dag för Box lekis bland byborna. Utgångspunkten har varit att bidra det behov familjerna i Box har. En kort tid efter lekverksamhetens början, började också förskola, sedan eftis och till sist heldagsvård.

Box lekis drivs av Garantiföreningen för Box barnträdgård r.f.

I alla år är det föräldrar för barn på lekis eller andra aktiva personer som fungerat i styrelsen och uppehållit verksamheten. Vi hoppas att det också fortsätter så i framtiden.

Box Barnträdgård

boxlekis@gmail.com

050 567 5605

Grönkullavägen 160
01190 Box