Verksamhet

Box barnträdgård, också kallat Box Lekis (efter att ha grundats för lekverksamhet år 1988), har de närmaste åren fungerat som köpservicedaghem inom Sibbo kommun. Från och med 1.8.2018 blev Box barnträdgård ett privat daghem som fungerar som serviceproducent för kommunen. (läs mer om servicesedeln här).
Vi har plats för max 16 barn i åldern 2-5 år.

Box Lekis är naturskönt beläget intill skog och åkrar och vi vistas ute dagligen oberoende av väder och vind. Ifall det råkar komma en regnskur när barnen leker, kan leken fortsätta under det stora taket som finns på gården i samband med uteförrådet. Daghemmet har en egen inhägnad och rymlig gård med skog, gungor, sandlåda och klätterställningar.

Sommartid gör vi utflykter till närskogen. Vintertid skidar vi på åkern bredvid Lekis, åker pulka eller går till Box isrink för att skrinna.

Under veckan pysslar vi, sjunger, läser sagor, ritar, leker och vistas mycket ute. Förutom utflykter i närmiljön, brukar vi varje år åka på teater med barnen samt åka på vårutflykt med buss.

Vi samarbetar med församlingen, kommunens special barnträdgårdslärare och Boxby skola. Dessutom besöker bokbussen oss månatligen.

Box barnträdgård drivs av en ideell förening, Garantiföreningen för Box barnträdgård rf.
Styrelsen för föreningen består främst av föräldrar till de barn som går på Box barnträdgård, styrelsen besluter vilka barn som antas till daghemmet. Man välkomnas att delta i årsmöte, som hålls under mars månad, då väsentliga ärenden genomgås och ny styrelse väljs.
Vi hoppas att verksamheten fortsätter med samma byanda som hittills, där styrelsen består av engagerade föräldrar som vill vara med och hålla kvar ett litet och familjärt daghem för Box samt närbyarnas barn.

Just nu grundar sig största delen av vår ekonomi på barnens månadsavgifter. Men för att kunna erbjuda olika sorters verksamhet som teaterbesök, utflykter eller anskaffning av nytt material samlar vi in medel genom att ansöka om donationer, sälja olika produkter samt medlemsavgiften som betalas in av föreningens medlemmar.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och bidragit för att verksamheten kan fortsätta och vi har möjlighet att betjäna barnfamiljerna i framförallt Box, men också närmiljön.

Eftersom vi är ett litet daghem, har vi möjlighet att vara flexibla och kan ta i beaktande familjens behov enligt överenskommelse. I Box barnträdgård får barnen vistas i en trygg miljö med samma trygga och bekanta vuxna som bemöter dem dagligen. Detta gör det lättare för dem att komma in i daghemmets rutiner.
Daghemmets öppettider baserar sig på barnens vårdavtal och enligt dem planeras också personalens arbetstid. För tillfället har vi öppet kl.6.45-16.30 dagligen.

 

Dagsprogram

6.45 Daghemmet öppnar

7.30-8.00 Frukost

8.00-9.30 Annan aktivitet

Pyssel, lek, spel, femmis-klubb, sagor

9.30-11.00 Utevistelse

11.00 Samling

11.15 Lunch

12.00 Sago- / vilostund

14.00 Mellanmål

15.00 Utevistelse

16.30 Daghemmet stänger